vt-ydelser-header


Ydelser

Prince2 og IPMA certificeret projektledelse

Hos VapourTech har vi en holistisk tilgang til projektledelse. Vores målsætning er at motivere og organisere de menneskelige ressourcer, så hvert projekt gennemføres inden for de kvalitets-, tids- og budgetrammer, der er aftalt med kunden.

 

Ethvert projekt er en unik opgave med specifikke krav og klare målsætninger. Succesfuld implementering af teknologiske udviklingsprojekter, produktionsanlæg eller IT systemer kræver erfaren og kvalificeret ledelse, der kan planlægge fremadrettet, løse spørgsmål og bevare fokus igennem hele projektforløbet.

Projektledelsesydelser

VapourTech leverer projektledelsesydelser til alle typer projekter indenfor maskinindustri, energisektoren og IT system implementering, herunder:

• Teknisk projektledelse
• Projektplanlægning
• Six Sigma pålideligheds design
• Teknologi kvalificering
• Change Managements
• Kvalitetsstyring
• Implementering af IT systemer
• Tids- og omkostningsstyring

• Cost-out optimering
• Optimerings ledelse
• Risikoanalyse DFMEA/FMEA/PFMEA
• Stage Gate projektledelse
• V-model projektledelse
• SCRUM
• Dokumentationsudarbejdelse
• FAT & SAT test og Validering

Kompetencer

Vi er specialister med ingeniørbaggrund og overbyggede projektlederuddannelser via EBA, Prince2 eller IPMA certificering og har mange års praktisk projektledererfaring med udviklings-, optimerings- og effektiviseringsprojekter samt Six Sigma pålidelighedsdesign, og risikostyring af forskelligartede projekter i mange brancher.

Let’s innovate the technology